Dansschool Salsapati heeft een jong, dynamisch en deskundig team. Daar zijn we trots op. We stellen ons graag aan je voor:

Edith Koppelmans, Oprichtster dansschool Salsapati

Van jongs af aan is dansen mijn passie. Als er ergens een dansvloer was, dan kon je me daar vinden. In eerste instantie had ik mijn hart verloren aan het stijldansen en heb daar alle mogelijke cursussen doorlopen maar al snel kwam ik erachter dat salsa voor mij toch meer te bieden had. Samen met Servando Retamal hebben we eerst in Eindhoven en later in Utrecht de fijne kneepjes van het salsadansen geleerd. Avond aan avond stonden we tot in de late uurtjes op de dansvloer.
In Oss werden we gevraagd een workshop salsa te verzorgen en zo is in 1997 dansschool Salsapati ontstaan.
Jarenlang hebben Servando en ik samen alle salsalessen gegeven. Inmiddels hebben we een jong, dynamisch en kundig team achter ons staan en zie je mij alleen nog achter de schermen actief.

Dancing has been my passion from an early age. If there was a dance floor somewhere, you could find me there. At first I had lost my heart to ballroom and Latin dancing and went through all possible courses there, but soon I found out that salsa had more to offer for me. Together with Servando Retamal, we first learned the intricacies of salsa dancing in Eindhoven and later in Utrecht. Night after night we were on the dance floor until the early hours.
In Oss we were asked to provide a salsa workshop and so in 1997 dance school Salsapati was founded.
For years Servando and I have taught all salsa lessons together. We now have a young, dynamic and skilled team behind us and you only see me active behind the scenes.

   John Smit, dans-docent

John is geboren in Jakarta, Indonesië en vertrok op jonge leeftijd naar Nederland, en woont nu in Eindhoven.

Hij beoefent fanatiek de Salsa / Bachata / ChaCha / Mambo en draait al heel wat jaren mee in de danswereld; heeft al vele workshops en lessen gegeven en heeft tevens diverse jaren deel uit mogen maken van een showteam.
Met het showteam is hij zelfs in 2010 Nederlands kampioen mee geworden.
Overbodig om te zeggen dat hij fanatiek is en wil dan ook graag zijn kennis en enthousiasme delen met mensen die de dansstijlen willen leren.
John’s stijl zit hem vooral in de gedetailleerde en geduldige uitleg op het technische vlak, met focus op het leidinggeven, houding en balans.

John was born in Jakarta, Indonesia and moved to the Netherlands at a young age, and now lives in Eindhoven.

He fanatically practices Salsa / Bachata / ChaCha / Mambo and has been active in the dance world for many years; has already given many workshops and lessons and has also been part of a show team for several years.
He even became Dutch champion in 2010 with the show team.
Needless to say, he is fanatic and would like to share his knowledge and enthusiasm with people who want to learn the dance styles.
John’s style is mainly in the detailed and patient explanation on the technical level, with a focus on leadership, attitude and balance.

Lea Zwartjens, PR en dans-docent

Naast mijn kinderen en werk in het onderwijs was ik op zoek naar datgene waar ik mezelf af en toe helemaal in kwijt kon. Vanaf het moment dat ik de eerste basisstappen zette en de salsamuziek hoorde wist ik wat ik wilde… dansen!

Ik ben begonnen met salsalessen bij Salsapati, vooral de dansstijl en de sfeer van de school sprak me erg aan. Het plezier in dansen met de nodige aandacht voor techniek.

Na de eerste lessen ging ik al gauw mee naar salsafeestjes om dansmeters te maken, sociale contacten op te doen, te genieten van de muziek en de sfeer!

Nu, een aantal jaren latergeef ik zelf les met de passen en stijl die ik heb geleerd van John Smit.

Naast de lessen ben  ik van mezelf erg creatief en vind het leuk om feesten ( groot of klein) te organiseren. Natuurlijk onze terugkomende feesten zoals ‘Baile de la Rosa’ in samenwerking met Edith Koppelmans.

Ik ben enthousiast, sta open voor nieuwe dingen en als ik iets in mijn hoofd heb ga ik ervoor. Ik zie in de danswereld veel nieuwe uitdagingen!!

In addition to my children and work in education, I was looking for what I could completely put myself in every now and then. From the moment I took the first basic steps and heard the salsa music I knew what I wanted… to dance!

I started with salsa lessons at Salsapati, especially the dance style and the atmosphere of the school really appealed to me. The pleasure of dancing with the necessary attention to technique.

After the first lessons, I soon went to salsa parties to make dance a lot, to socialize, to enjoy the music and the atmosphere!

Now, a few years later, I am teaching myself using the steps and style I learned from John Smit.

Besides the lessons I am very creative and I like to organize parties (large or small). Of course our  parties such as ‘Baile de la Rosa’ in collaboration with Edith Koppelmans.

I am enthusiastic, open to new things and when I have something in mind I go for it. I see many new challenges in the dance world !!

Celine Retamal, zumba docent

Hai! Mijn naam is Celine.

Ik ben gecertificeerd Zumba-instructrice Zumba.com
en ben aangesloten bij het Zumba Instructor Network (ZIN) wat betekent dat ik toegang heb tot de
nieuwste muziek en de nieuwste choreografieën van Zumba Fitness.

Zumba is een op Latijns-Amerikaans geïnspireerde danstraining. Als ik op deze vrolijke liedjes dans,
voel ik me gelukkig en het is een goede manier om fit en gezond te blijven.
Sinds ik 4 was dans ik en ben nooit meer gestopt.
Voor mij is het een manier om alles te vergeten en lekker van het moment te genieten.
Ik heb in het verleden ook 8 jaar geturnd en dat betekent dat ik erg lenig ben, hetgeen het dansen weer ten
goede komt en ik ook stretching lessen verzorg.
Tegenwoordig dans ik twee keer per week voor mijn plezier, en geef ik  Zumba en Stretching lessen.

Ik hoop je te zien in mijn lessen !!

Hai! My name is Celine.

I am an official Zumba Instructor Zumba.com.
Zumba is a Latin inspired dance workout. Dancing on these happy songs makes me feel happy and it is a good way to stay fit and healthy.
Since I was 4 I dance and I never stopped. For me, it is a way to forget about everything and just to enjoy every moment.
I also did gymnastics for 8 years in the past and thats means that I am very flexible and that is very helpfull while dancing.
Nowadays I dance  twice a week, and I also teach Zumba and Flexibility.

I hope to see you in my lessons!!