Algemene Voorwaarden

1 Door inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden en gaat u de verplichting aan tot betaling van het volledige cursusgeld.
2 Inschrijving dient zowel door nieuwe als bestaande cursisten schriftelijk te geschieden vóór aanvang van het lesseizoen d.m.v. een inschrijfformulier.
3 De cursist is in principe zelf verantwoordelijk voor het regelen van een danspartner. Salsapati heeft hulpheren-dames die, bij tijdige melding van de cursist, ingezet kunnen worden om zodoende de dame-heer bezetting gelijk houden. Echter eindverantwoording ligt bij de cursist.
4 Het cursusgeld dient uiterlijk in de week na de open les te zijn voldaan.
Daarna kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht.
Inschrijvingen kunnen tot uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus worden geannuleerd. Het betaalde lesgeld (minus € 15,- annuleringskosten) worden dan teruggestort.
5 Bij later starten of voortijdig afbreken van de cursus en bij verhindering vanwege vakantie, ziekte, ongeval, verhuizing etc. is het volledige lesgeld verschuldigd. Gemiste lessen mogen, indien mogelijk, wel gedurende hetzelfde seizoen, in een andere groep worden ingehaald maar kunnen niet doorgeschoven worden naar een volgend seizoen.
6.Er is geen restitutie van het cursusgeld mogelijk voor gemiste dagen.
7 Het is niet toegestaan om (video) opnames te maken tijdens de lessen en deze te publiceren, alleen als de docent hiervoor specifiek toestemming geeft..
8 SALSAPATI behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren om organisatorische redenen of indien er onvoldoende inschrijvingen zijn. Dit wordt uiterlijk een dag voor de eerste lesavond (of zoveel vroeger als mogelijk) bekend gemaakt. Uiteraard wordt dan het volledige lesgeld , z.s.m. retour gestort.
9 Aan eventuele (druk-) fouten in de aangekondigde activiteiten en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.
10 SALSAPATI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel, schade of vermissing van eigendommen, ondervonden tijdens de lessen en/of workshops.
11 Eventuele wijzigingen voorbehouden.